Zwroty, wymiany, reklamacje

ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Paczkę należy odesłać na adres: PACK LAB, Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w stosunku do produktów w niepogorszonym stanie, bez śladów użytkowania.
 5. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Należy przy tym zachować oryginalne opakowanie foliowe. Zwrot noszących znamiona używania towarów spowodują obniżenie kwoty zwrotu o kwotę jaką sklep poniesie w związku z doprowadzeniem towaru do stanu umożliwiającego ponowne wprowadzenie go do obiegu.
 6. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: hello@rozwojowamama.pl
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Procedura zwrotu dla klienta jest taka sama w przypadku zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Klientów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 10. Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru na magazyn.
 11. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Do zgłoszenia odstąpienia od umowy możesz użyć formularza zwrotu dostępnego na stronie. Brak użycia tego formularza nie będzie przyczyna odmowy przyjęcia zwrotu.

Zaznacz jednak nr zamówienia, co pozwoli nam na sprawne załatwienie sprawy.

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTU
Prosimy o odesłanie paczki na adres
PACK LAB, Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn

WAŻNE:
Prosimy nie wysyłać paczek do paczkomatów. Paczki za pobraniem lub wymagające opłat celnych nie będą odbierane.

WYMIANA TOWARU
 1. Z uwagi na fakt, iż nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że produkt, na który Klient chciałby dokonać wymiany będzie dostępny w momencie zwrotu paczki, nie prowadzimy wymiany towaru.
 2. W przypadkach, w których Klient chciałby dokonać wymiany produktu na iny towar, należy odstąpić od dotychczasowego zamówienia w formie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia, opisanej powyżej. Dalej należy dokonać złożenia nowego zamówienia.
REKLAMACJA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Jeżeli otrzymałaś/eś towar niezgodny z zamówieniem, skontaktuj się z nami mailowo: hello@rozwojowamama.pl. W ten sposób będziemy w stanie ocenić na czym polega problem. Masz prawo odesłania również produktu na adres do wysyłki.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.
 4. W formularzu reklamacji Klient powinien opisać problem i wskazać swoje żądanie.
 5. Sprzedawca może dokonać́ wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić́ doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie załatwienia sprawy.
 7. Koszt przesyłki reklamowanego produktu ponowi Sprzedawca.
Do zgłoszenia odstąpienia od umowy możesz użyć formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie. Brak użycia tego formularza nie będzie przyczyną odmowy przyjęcia reklamacji.
Pamiętaj jednak, aby opisać problem oraz wskazać swoje żądanie. Zaznacz również nr zamówienia, co pozwoli nam na sprawne załatwienie sprawy.

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTU
Prosimy o odesłanie paczki na adres
PACK LAB, Słowikowskiego 81C, 05-090 Raszyn

WAŻNE:
Prosimy nie wysyłać paczek do paczkomatów. Paczki za pobraniem lub wymagające opłat celnych nie będą odbierane.